26 آوریل

کاربرد های هایفوتراپی

کاربرد های هایفوتراپی هایفوتراپی یک روش جدید بدون جراحی  برای لیفت صورت و گردن است که در یک جلسه ی یک ساعته انجام می شود . از بهترین مزایای این روش این است که بدون درد و عارضه صورت می گیرد . کاربرد های هایفوتراپی شامل موارد زیر می باشد: لیفت کردن ابرو های افتاده از […]

read more »